Читај ми

Влада Србије усвојила Предлог буџета за 2004. годину

Предлог буџета за 2004. годину усвојен је на данашњој седници Владе, који би Скупштина Србије требало да усвоји најкасније до 15. децембра. Истовремено је и одложен рок за ступање на снагу закона о порезу на додату вредност (ПДВ) за шест месеци.

Министар Ђелић је оценио да усвојени Предлог буџета представља компромис између развојног и социјалног буџета који ће омогућити редовну исплату пензија и социјалну заштиту, али и финансирање реформи домаћих предузећа. 

Предвиђено да се приходи буџета највећим делом обезбеде из опорезивања потрошње, преко пореза на промет, а касније и пореза на додату вредност. Највећи део средстава из буџета предвиђен за фондове социјалног осигурања. 

За покривање буџетског дефицита користиће се средстава од приватизације, донација, кредита Светске банке и домаћих задуживања, објаснио је Ђелић. Према његовим речима, Србија ће, упркос тешкој години каква је била ова, забележити привредни раст који ће бити један од најбржих у Европи и који би у наредној години требало да износи 4 одсто. 

Министар је нагласио да је у 2003. години остварен и значајан раст бруто друштвеног производа по глави становника, који сада износи 2.569 америчких долара и додао да се очекује и даљи раст БДП. Посебно је значајан пад инфлације, која ће ове године износити 9 одсто. 

На данашњој седници Владе усвојен је и пакет мера које се односе на јавне финансије у Србији. 

Министар је сугерисао Скупштини Србије да, упркос проблемима који постоје, треба да буде извршена свеобухватна пореска реформа која ће заокружити порески систем у Републици, што првенствено подразумева пореско растерећење грађана Србије. 

Ђелић је навео да је Влада Србије, с обзиром на то да овај пакет мера реално не би могао да буде усвојен до друге половине новембра, донела одлуку да рок за увођење пореза на додату вредност, који је требало да заживи 1. јануара 2004. године, помери за шест месеци, на 1. јул 2004. године. 

Он је оценио да ће увођење овог пореза и укидање пореза на Фонд зарада растеретити привреду и изразио наду да ће о закону о порезу на додату вредност постојати консензус у Скупштини Србије када дође време за његово усвајање. Још једном је подсетио је да су Србија и Босна и Херцеговина једине државе у Европи која нису увеле овај порез. 

Ђелић је нагласио да су све усвојене промене усклађене са законима који важе у земљама Европске уније, што је од великог значаја за укључење Србије у европске токове и навео да предвиђене промене подразумевају и измене закона о акцизама, којима ће бити укинуте акцизе за моторна уља и мазива, керозин, течни нафтни гас, петролеј за осветљење и етанол, а повећане акцизе за бензин и дизел и уведена процентуална акциза за кафу. 

Ђелић је, говорећи о порезу на доходак, рекао да ће на том пољу бити изједначене пореске стопе на дохотке из различитих извора, тако да ће порез за све врсте дохотка износити 14, уместо садашњих 20 одсто, да ће бити усклађене основице за порез и доприносе, да ће се престати са опорезивањем дохотка од штедње, као и да ће бити уведена обавеза пријављивања годишњег дохотка без обзира на његов износ. 

Порез на добит биће промењен утолико што ће бити усаглашен са међународним рачуноводственим стандардима и што ће бити уведено самопријављивање добити, рекао је министар за финансије и навео да предложени пакет буџетских прописа представља даљи напредак ка транспарентнијем управљању јавним расходима. 

Ђелић је истакао да је поносан на то што је порески систем у Србији већ трећу годину за редом стабилан и додао да је остварено тачно онолико прихода колико је и планирано, као и да су током 2003. године обезбеђене резерве за наредну годину, што представља велики корак напред.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза