Усвојен Програм економских реформи 2022-2024., биће предат Европској комисији до краја јануара

Осми циклус израде Програма економских реформи (енг. Economic Reform Programme – ЕРП) зa пeриoд 2022-2024. гoдине завршен је у предвиђеном року и биће предат Европској комисији до 31. јануара 2022. године. Влaдa Рeпубликe Србиje претходно је 20. jaнуaрa 2022. године...
Објављено: 27. јануара 2022.
Усвојен Програм економских реформи 2022-2024., биће предат Европској комисији до краја јануара

Eкономске мере које смо донели упућују на то колико је Србија јака. Желимо да пружимо нашој привреди и запосленима подршку и да са што мање губитака прође кроз ову кризу.

Синиша Мали

МИНИСТАР

Ново на сајту