Управљaчка одговорност

Читај ми

Управљачка одговорност

Управљачка одговорност се односи на одговорност руководилаца за рад и резултате својих организација. Под овим се подразумева преузимање одговорности за све аспекте руковођења, од планирања до извештавања и од делегирања до контроле.

Руководилац демонстрира истинску одговорност када јасно истакне шта намерава да предузме, начин на који ће то остварити и у којој мери, верује у све што истакне, оствари предвиђено и прикаже шта је учињено.

Управљачка одговорност подразумева у исто време и поступање у складу са правилима и процедурама, односно, усклађеност, као и јасну усредсређеност на резултате и учинак, као и на транспарентност у раду.

Смернице о концепту управљачке одговорности
Упитник
Смернице о управљачкој одговорности
Смернице о систему делегирања