Upravljačka odgovornost

Čitaj mi

Upravljačka odgovornost

Upravljačka odgovornost se odnosi na odgovornost rukovodilaca za rad i rezultate svojih organizacija. Pod ovim se podrazumeva preuzimanje odgovornosti za sve aspekte rukovođenja, od planiranja do izveštavanja i od delegiranja do kontrole.

Rukovodilac demonstrira istinsku odgovornost kada jasno istakne šta namerava da preduzme, način na koji će to ostvariti i u kojoj meri, veruje u sve što istakne, ostvari predviđeno i prikaže šta je učinjeno.

Upravljačka odgovornost podrazumeva u isto vreme i postupanje u skladu sa pravilima i procedurama, odnosno, usklađenost, kao i jasnu usredsređenost na rezultate i učinak, kao i na transparentnost u radu.

Smernice o konceptu upravljačke odgovornosti
Upitnik
Smernice o upravljačkoj odgovornosti
Smernice o sistemu delegiranja