Pružanje informacija od javnog značaja

Čitaj mi

Pružanje informacija od javnog značaja

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, sva zainteresovana lica mogu Ministarstvu finansija podneti zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtev za informacijama od javnog značaja podnosi se u:

• pisanoj formi

• usmenoj formi

Zahtev se može poslati na adresu Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, može se neposredno predati Prijemnoj kancelariji Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, ili u elektronskom obliku na adresu kontakt@mfin.gov.rs  

Usmeni zahtev u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama saopštava se u zapisnik u pisarnici Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20, soba br. 19, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju.

Za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, Rešenjem Ministarstva finansija 08 Broj: 112-01-1/534-10-2020 od 29. oktobra 2020. godine, zadužena je Ana Pančić, šef Odseka za odnose Ministarstva sa javnošću.

E-mail: ana.pancic@mfin.gov.rs 

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja