Obuke

Čitaj mi

Obuke

Obuke i radionice

Za osnovne obuke iz FUK-a i interne revizije, kao i prijavu za praktičnu obuku uz naše mentorisanje kandidati se prijavljuju popunjavanjem Obrasca prijave za obuku. Osnovne obuke (FUK i IR) mogu se prijaviti na jednom dopisu, a za praktičnu obuku potrebno je pisati poseban dopis, i uz tu prijavu priložiti kopiju rešenja o raspoređivanju. 

Dopis potpisuje rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Obrazac prijave za obuku se šalje redovnom poštom na adresu Kneza Miloša 20, Sektor-Centralna jedinica za harmonizaciju, Ministarstvo finansija.

Stalno stručno usavršavanje ovlašćenih internih revizora

Program stalnog stručnog usavršavanja OIR 2024

Osnovna obuka za Finansijsko upravljanje i kontrolu

Obrazac prijave za osnovnu obuku za Finansijsko upravljanje i kontrolu
Modul 1 - Uvod u internu kontrolu
Modul 2 - Sistem upravljanja rizicima
Modul 3 - Upravljački kontrolni sistem
Modul 4 - Sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole

Osnovna obuka za Internu reviziju

Obrazac prijave za osnovnu obuku za Internu reviziju
Modul 1 - Uvod u internu reviziju
Modul 2 - Uvod u poslovne procese
Modul 3 - Značaj dobre komunikacije
Modul 4 - Revizija informacionih sistema