Centralna jedinica za harmonizaciju

Čitaj mi

Centralna jedinica za harmonizaciju

U skladu sa najboljom praksom EU i praksom u drugim zemljama kandidatima za pridruživanje EU, Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH) uspostavljena je radi harmonizacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i metodologije interne revizije. Ova jedinica potvrđuje kvalitet i nezavisnost svih funkcija u okviru interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ) i zadužena je za promovisanje i pružanje podrške u razvoju FUK-a i interne revizije. CJH je pored toga zadužena i za koordinaciju i usmeravanje obuka za rukovodioce svih organizacija, zaposlenih zaduženih za FUK i internih revizora, a u vezi sa finansijskim upravljanjem i kontrolom i internom revizijom u javnom sektoru. Ova jedinica funkcioniše kao „centar stručnosti” kad je u pitanju interna finansijska kontrola u javnom sektoru. Kao takva, CJH je zadužena za praćenje dobre prakse, međunarodnih standarda i standarda Evropske komisije. Aktivnosti CJH vezane za FUK i internu reviziju organizuju se kao odvojene aktivnosti uokviru jedne jedinice. CJH se nalazi u Ministarstvu finansija, a rukovodilac ove jedinice izveštava ministra o stanju i napretku IFKJ.

Aktuelnosti 

Dokumenti

Upravljačka odgovornost 

Finansijsko upravljanje i kontrola 

Interna revizija 

Obuke  

Donatorski projekti koji podržavaju IFKJ 

Izveštavanje ka CJH