Interna revizija

Čitaj mi

Interna revizija

Centralna jedinica za harmonizaciju je uz donatorsku podršku izradila dodatne metodološke materijale iz oblasti interne revizije.

Materijali treba da pomognu internim revizorima u izvođenju revizija informacionih sistema i sistema bezbednosti informacija kod korisnika javnih sredstava kao dodatni stručni materijal sa objašnjenjima osnovnih i najznačajnijih pojmova u vidu smernica za obavljanje i/ili praćenje rada angažovanih eksperata kod revizija navedenih sistema uz Priručnik za internu reviziju, a dokumenta uključuju sledeće: 

- Revizija aplikacija / programa,
- Dopuna metodologije u vidu revizije informacionih tehnologija i sistema bezbednosti informacija sa predlogom ciljeva revizije, opisom sistema i tipičnih kontrola, kao i studijom slučaja,
- Revizija Akta o bezbednosti informacija – metodološke preporuke za izradu, kontinuirano praćenje, unapređenje i reviziju Akta o bezbednosti IKT sistema prema zahtevima koji proističu iz zakona i podzakonskih akata kojima je uređena informaciona bezbednost,
- Revizija mrežnih uređaja,
- Upitnik i revizorske procedure za Akt o bezbednosti informacija.

Prevod stručnih termina sa engleskog jezika izvršen je uz određena ograničenja, s toga su i pojedini termini ostavljeni u izvornom obliku kako bi se održao njihov smisao. 

Методологија ИР са примером ИТ Безбеднoсти
Ревизија Акта о безбедности ИКТ система
Ревизија Апликација
Ревизија мрежних уређаја
Упитник и ревизорске процедуре за Акт о безбедности

Interna revizija je aktivnost koja pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije; pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima, kontrole i upravljanje organizacijom;

Interna revizija pomaže rukovodećim strukturama i njena uloga je često opisana kao produžena ruka rukovodioca. Putem interne kontrole, rukovodeće strukture dobijaju informacije koje se odnose na funkcionisanje sistema koji je u njihovoj nadležnosti.

Dokumenti (Pravni i strateški okvir i KGI) 

Izveštaji o sagledavanju kvaliteta rada interne revizije 

Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru za 2020. godinu 

Izveštavanje o internoj reviziji ka CJH (obrasci i uputstva)   

Dodatne materijale za internu reviziju možete naći u okviru kartice za E learning 

Модел повеље интерне ревизије
Модел повеље интерне ревизије
Модел етичког кодекса
Модел описа посла Јединице за интерну ревизију
Модел описа посла интерног ревизора
Модел описа посла вишег интерног ревизора
Модел описа посла руководиоца Јединице за интерну ревизију
Модел Споразума о обављању интерне ревизије од стране јединице за интерну ревизију другог КЈС
Модел Споразума о обављању интерне ревизије од стране јединице за интерну ревизију другог КЈС
Алати за ревизију ИПА фондова Европске уније
Модел за интерну оцену квалитета рада јединица за интерну ревизију
Смернице за спровођење интерне ревизије мeђусeктoрских прoгрaмa и прojeкaта - ,,хоризонтална ревизија“
Смернице за успостављање заједничке јединице за интерну ревизију