PIMIS

Čitaj mi

PIMIS

PIMIS (eng. Public Investment Management Information System) je informacioni sistem koji je uspostavljen pri Ministarstvu finansija. PIMIS predstavlja integrisanu bazu kapitalnih projekta i služi kao podrška upravljanju kapitalnim projektima u skladu sa Uredbom o upravljanju kapitalnim projektima („Sl. glasnik RS“, br. 51/19 i 139/22). 

PIMIS omogućava: registraciju, kandidovanje i ocenu kapitalnih projekata; praćenje implementacije kapitalnih projekata i izveštavanje o implementaciji, kao i evidentiranje kapitalnih projekata koji se realizuju putem javno-privatnog partnerstva, odnosno koncesije definisane zakonom kojim se reguliše javno-privatno partnerstvo i koncesije za čiju realizaciju je neophodno pribaviti saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Uspostavljanjem informacionog sistema PIMIS postiže se poboljšanje brzine i efikasnosti poslovnih procesa u oblasti praćenja kapitalnih projekata; zaokruživanje ciklusa praćenja projekata od projektne ideje do okončanja projekta; jednostavniji pristup i sistem odobrenja, uz minimizaciju grešaka prilikom unosa podataka; mogućnost statističkih proračuna, itd.

Korisnici PIMIS-a

Ovlašćeni predlagači – resorna ministarstva i drugi direktni korisnici budzetskih sredstava, u smislu zakona kojim se uređuje budzetski sistem, posredstvom kojih predlagači ideje kapitalnog projekta realizuju kapitalne projekte.

Osnovne informacije

Pristupna adresa: https://pimis.mfin.gov.rs/login
Sistem dostupan za unos podataka: 1. jun 2023.
Korisnici sistema: ovlašćeni predlagači
Podrška: pimis@mfin.gov.rs 

Obaveštenja

Obaveštenje za obuku