Pravna pomoć u postupku ostvarivanja alimentacionih potraživanja iz inostranstva

Čitaj mi

Pravna pomoć u postupku ostvarivanja alimentacionih potraživanja iz inostranstva

Poverioci alimentacije koji imaju prebivalište na teritriji Republike Srbije mogu ovom Ministarstvu da podnesu zahtev za pokretanje postupka po Konvenciji o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu od 20. juna 1956. godine („Sl. list SFRJ“, dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br.2/1960) protiv dužnika koji imaju boravak na teritoriji neke druge države potpisnice Konvencije. Po prijemu inicijalnog zahteva, podnosiocu se dostavlja uputstvo za podnošenje zahteva za izdržavanje. U skladu sa članom 6. stav 3. Konvencije, postupak i sva pitanja povodom ostvarivanja alimentacionih zahteva, regulišu se prema zakonu države dužnika, odnosno njenom međunarodnom privatnom pravu.

Zahtev za pokretanje postupka podnosi se Sektoru za imovinsko-pravne poslove na adresu:

Ministarstvo finansija − Sektor za imovinsko-pravne poslove

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

 

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija .