Postupanje po zahtevima pravnih lica za pribavljanje saglasnosti Vlade za obavljanje poslova iz člana 7, 22. i 33. Zakona o deviznom poslovanju

Čitaj mi

Postupanje po zahtevima pravnih lica za pribavljanje saglasnosti Vlade za obavljanje poslova iz člana 7 , 20. i 33. Zakona o deviznom poslovanju

Pravni osnov za pružanje ove usluge sadržan je u članu 7. stav 4, članu 20. stav 4. i članu 33. stav 5. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018).

Usluga se sastoji u pribavljanju propisane saglasnosti Vlade za obavljanje poslova iz čl. 7, 20. i 33. Zakona o deviznom poslovanju.

Postupak za pribavljanje propisane saglasnosti Vlade pokreće se podnošenjem pisanog zahteva pravnog lica, uz koji se prilaže dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za pribavljanje saglasnosti Vlade za obavljanje poslova iz čl. 7, 20. i 33. Zakona o deviznom poslovanju, na adresu: Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

Uz zahtev je potrebno dostaviti ugovor, saglasnost ili izjavu zaključenu između svih učesnika u poslu, podatke o učesnicima u poslu, podatke o osnovu po kome je nastalo potraživanje i dugovanje i podatke o valuti i iznosu potraživanja ili dugovanja, izveštaj o kreditnom poslu sa inostranstvom i dr.

Zakonom o republičkim administrativnim taksama i Tarifom republičkih administrativnih taksi nije propisana taksa za podnošenje zahteva za pribavljanje saglasnosti Vlade za obavljanje poslova iz čl. 7, 20. i 33. Zakona o deviznom poslovanju.

Rok za pružanje ove usluge nije propisan Zakonom o deviznom poslovanju.

Informacije o toku postupka se mogu dobiti putem telefonskog ili pisanog obraćanja Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija, u čijoj nadležnosti je Zakon o deviznom poslovanju.

Nakon provere zahteva i dostavljene dokumentacije, pristupa se izradi predloga zaključka koji se dostavlja nadležnim organima radi pribavljanja mišljenja na isti, u skladu sa Poslovnikom Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/2006, sa kasnijim izmenama i dopunama). Nakon pribavljenih pozitivnih mišljenja drugih organa, predlog zaključka se dostavlja Vladi na razmatranje i usvajanje. Primerak donetog zaključka kojim Vlada daje saglasnost za obavljanje poslova iz čl. 7, 20. i 33. Zakona o deviznom poslovanju poštom se dostavlja pravnom licu – podnosiocu zahteva.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija.