Izveštavanje ka CJH

Čitaj mi

Izveštavanje ka CJH

Na osnovu člana 81. stav 5. i člana 82. stav 10. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), člana 19. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 89/2019) i člana 32. st. 1 i 4. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 99/2011 i 106/2013.) propisano je da su rukovodioci korisnika javnih sredstava obavezni da do 31. marta 2021. godine izveste ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije (IR) za 2020. godinu, na obrascima koje priprema i objavljuje na svojoj internet stranici Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH). 

Izveštavanje se vrši popunjavanjem dva upitnika, od kojih se jedan odnosi na sistem finansijskog upravljanja i kontrole, a drugi na sistem interne revizije.

U tu svrhu Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila nove obrasce upitnika za izveštavanje za 2020. godinu i puštena je u rad aplikacija za njihovo elektronsko popunjavanje i dostavljanje, a kojoj možete pristupiti preko linka https://ifkj.mfin.gov.rs 

U okviru rubrike “Dokumenta”>“Izveštaji“ na stranici https://ifkj.mfin.gov.rs moguće je preuzeti i Ko risničko uputstvo za aplikaciju koje detaljno opisuje korake u procesu pristupanja aplikaciji i samom izveštavanju, kao i kompletne obrasce upitnika/izveštaja za FUK i internu reviziju radi upoznavanja i lakšeg prikupljanja informacija.

Takođe, molimo da po završetku popunjavanja izveštaja u okviru aplikacije, odštampate, overite i na našu adresu dostavite Potvrdu o dostavljenom izveštaju (za FUK, odnosno IR izveštaj) i Izjavu o internim kontrolama (samo za FUK izveštaj).

Adresa:

Ministarstvo finansija

Centralna jedinica za harmonizaciju

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirati putem imejl-adrese ifkj@mfin.gov.rs , odnosno na broj telefona: 011/3642-811 i 011/3642-819

 

Aplikacija za izveštavanje: https://ifkj.mfin.gov.rs 

Извештај о стручном усавршавању овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
Обавештење о немогућности испуњења услова стручног усавршавања овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
Информација о промени послодавца овлашћеног интерног ревизора