Izveštavanje ka CJH

Čitaj mi

Izveštavanje ka CJH

Na osnovu člana 81. stav 5. i člana 82. stav 10. Zakona o budzetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 i 118/2021), člana 19. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 89/2019) i člana 32. st. 1 i 4. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 99/2011 i 106/2013.) propisano je da su rukovodioci korisnika javnih sredstava obavezni da do 31. marta 2022. godine izveste ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije (IR) za 2021.godinu.

Izveštavanje se vrši popunjavanjem dva upitnika, od kojih se jedan odnosi na sistem finansijskog upravljanja i kontrole, a drugi na sistem interne revizije.

U tu svrhu Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila nove obrasce upitnika za izveštavanje za 2021. godinu i puštena je u rad aplikacija za njihovo elektronsko popunjavanje i dostavljanje dokumenata, a kojoj možete pristupiti na stranici https://ifkj.mfin.gov.rs. Od ove godine, omogućena je dostava Godišnjih izveštaja pomoću kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Na pomenutom portalu je potrebno preuzeti Korisničko uputstvo za izveštavanje koje detaljno opisuje korake u procesu pristupanja aplikaciji i samom izveštavanju, a u rubrici Dokumenta dostupni su i kompletni obrasci upitnika/izveštaja za FUK i internu reviziju radi upoznavanja i lakšeg prikupljanja informacija za njegovo kompletiranje.

Da bi se godišnji izveštaji smatrali dostavljenim, potrebno je da svaki korisnik javnih sredstava po završetku popunjavanja upitnika u aplikaciji, dostavi Ministarstvu finansija – Centralnoj jedinici za harmonizaciju sledeće dokumente, koje automatski generiše aplikacija za izveštavanje:  

Za Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole:

- Izjavu o internim kontrolama, i 

- Verifikaciju sadržaja izveštaja.

Za Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije: 

- Verifikaciju sadržaja izveštaja.

Navedena dokumenta (Izjava o internim kontrolama i verifikacije sadržaja izveštaja) moraju biti potpisana od strane rukovodioca korisnika javnih sredstava i to možete učiniti na dva načina:                 

- pomoću elektronskog potpisa, ili

- potpisivanjem dokumenata u papirnoj formi.

U slučaju da su dokumenta (Izjava o internim kontrolama i verifikacije sadržaja izveštaja) elektronski potpisana i priložena u aplikaciji, nije potrebno redovnom poštom dostavljati bilo kakvu dokumentaciju.

U slučaju da se potpisuju dokumenta (Izjava o internim kontrolama i verifikacije sadržaja izveštaja) u papirnoj formi, neophodno ih je dostaviti redovnom poštom na sledeću adresu:

Ministarstvo finansija
Centralna jedinica za harmonizaciju
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

Napominjemo da nije potrebno slati odštampane, popunjene upitnike zato što će oni biti vidljivi CJH kroz aplikaciju, već samo navedena dokumenta.

Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirati putem imejl-adrese ifkj@mfin.gov.rs , odnosno na brojeve telefona 011/765 2289 i 011/765 2280.

Aplikacija za izveštavanje: https://ifkj.mfin.gov.rs  

Izveštaj o stručnom usavršavanju ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru
Obaveštenje o nemogućnosti ispunjenja uslova stručnog usavršavanja ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru
Informacija o promeni poslodavca ovlašćenog internog revizora