Preporučena fiskalna i društvena diskontna stopa i preporučena dužina referentnog perioda

Preporučena fiskalna i društvena diskontna stopa i preporučena dužina referentnog perioda

Preporučena fiskalna i društvena diskontna stopa i preporučena dužina referentnog perioda