Обуке

Читај ми

Обуке

Обуке и радионице

За основне обуке из ФУК-а и интерне ревизије, као и пријаву за практичну обуку уз наше менторисање кандидати се пријављују попуњавањем Обрасца пријаве за обуку. Основне обуке (ФУК и ИР) могу се пријавити на једном допису, а за практичну обуку потребно је писати посебан допис, и уз ту пријаву приложити копију решења о распоређивању. 

Допис потписује руководилац корисника јавних средстава.

Образац пријаве за обуку се шаље редовном поштом на адресу Кнеза Милоша 20, Сектор-Централна јединица за хармонизацију, Министарство финансија.

Стално стручно усавршавање овлашћених интерних ревизора

Програм сталног стручног усавршавања ОИР 2024

Основна обука за Финансијско управљање и контролу

Образац пријаве за основну обуку за Финансијско управљање и контролу
Модул 1 - Увод у интерну контролу
Модул 2 - Систем управљања ризицима
Модул 3 - Управљачки контролни систем
Модул 4 - Спровођење финансијског управљања и контроле

Основна обука за Интерну ревизију

Образац пријаве за основну обуку за Интерну ревизију
Модул 1 - Увод у интерну ревизију
Модул 2 - Увод у пословне процесе
Модул 3 - Значај добре комуникације
Модул 4 - Ревизија информационих система