Нацрти и предлози

Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2022. годину, са Образложењем

Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2022. годину, са Образложењем