Актуелности

Читај ми

Актуелности

ДОСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Обавештавамо вас да су обрасци Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле и Годишњег извештаја о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2023. годину доступни од данас, 22.02.2024. године. 

За школске установе припремљен је посебан образац Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле и Годишњег извештаја о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије.

Извештавање се врши путем апликације Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија на адреси https://ifkj.mfin.gov.rs  

Корисничко упутство, са детаљним објaшњењима за достављање извештаја, налази се на почетној страници портала за извештавање.

Законски рок за достављање извештаја је 31. март 2024. године.

Припремљене су Смернице у вези примене прописаних новина о начину организовања и спровођења интерне ревизије (2023)

Циљ ових смерница је да подрже разумевање и спровођење последњих прописаних измена Правилника о ИР приликом успостављања и рада интерне ревизије у јавном сектору (измене из 2023. године). 

С тим у вези, у току непосредних консултација са представницима министарстава и одређених државних органа, а нарочито на основу тематских радионица са интерним ревизорима из јединица локалних самоуправа, организованих у сарадњи и уз подршку програма Реформа локалних финансија III (РЕЛОФ3) и ЕУ Еxchange 6 током децембра 2023. године, разматрана су и дискутована отворена питања везана за примену наведених измена. 

На основу ових дискусија, као и питања која су непосредно достављена Централној јединици за хармонизацију, припремљене су смернице које су доступне овде .