Планови

Читај ми

Планови

План јавних набавки за 2023. годину
План јавних набавки за 2023. годину – верзија 2
План јавних набавки за 2023. годину – верзија 3
План јавних набавки за 2023. годину – верзија 4
План јавних набавки за 2023. годину – верзија 5
План јавних набавки за 2023. годину – верзија 6
План јавних набавки за 2023. годину – верзија 7

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 3
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 4
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 5
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 6
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 7
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 8
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 9
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 12
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 16
План јавних набавки за 2015. годину можете да преузмете овде
План јавних набавки за 2014. годину можете да преузмете овде
План набавки Министарства финансија за 2013. годину

Детаљније податке о јавним набавкама можете пронаћи овде.

Извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама можете видети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestaji_ujn