Планови

Читај ми

Планови

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 3
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 4
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 5
План јавних набавки за 2022. годину, верзија 6
План јавних набавки за 2015. годину можете да преузмете овде
План јавних набавки за 2014. годину можете да преузмете овде
План набавки Министарства финансија за 2013. годину

Детаљније податке о јавним набавкама можете пронаћи овде.

Извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама можете видети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestaji_ujn