Интерна акта (архива)

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија (пречишћен текст Правилника Број: 110-00-459/2022-08 од 15.122022. године после доношења измена и допуна Правилника Број: 110-00-269/2023-08 од 30.62023. године)

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија (пречишћен текст Правилника Број: 110-00-459/2022-08 од 15.122022. године после доношења измена и допуна Правилника Број: 110-00-269/2023-08 од 30.62023. године)

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија (пречишћен текст Правилника Број: 110-00-459/2022-08 од 15.122022. године после доношења измена и допуна Правилника Број: 110-00-269/2023-08 од 30.62023. године)

Објављено:13. јула 2023.

Средњорочни план Министраства финансија за период од 2022. до 2024. године

Програм рада Министарства финансија за 2022. годину

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија (пречишћен текст - Правилника 08 Број: 112-01-1/191-2019 од 27. март 2019. године, после доношења измена и допуна Правилника 08 Број: 112-01-1/290-2019 од 3. мај 2019. године, измена и допуна Правилника 08 Број: 112-01-1/419-2019 од 28. јуна 2019. године, измена и допуна Правилника 08 Број: 112-01-1/478-2019 од 23. јула 2019. године, измена и допуна Правилника 08 Број: 112-01-1/815-2019 од 25. децембра 2019. године, измена и допуна Правилника 08 Број: 112-01-1/141-2020 од 13. марта 2020. године, измена и допуна Правилника 08 Број: 112-01-1/193-2020 од 7. априла 2020. године, измена и допуна Правилника 08 Број: 112-01-1/604-2020 од 9. децембра 2020. године, измена и допуна Правилника 08 Број: 112-01-1/654-2020 од 30. децембра 2020. године измена, допуна Правилника Број: 110-00-49/2021-08 од 5. марта 2021. године, измена и допуна Правилника Број: 110-00-217/2021-08 од 21. маја 2021. године, измена и допуна Правилника Број: 110-00-307/2021-08 од 21. јуна 2021. године, измена и допуна Правилника Број: 110-00-376/2021-08 од 3. августа 2021. године и измена, допуна Правилника Број: 110-00-522/2021-08 од 6. децембра 2021. године, допуна Правилника Број: 110-00-85/2022-08 од 15. марта 2022. године и допуна Правилника Број: 110-00-284/2022-08 од 26. септембра 2022. године)

Последње вести

Средњорочни план Министарства финансија за период 2021. до 2023. године

Објављено:03. марта 2021.