Архива подзаконских аката - COVID19

Архива подзаконских аката – COVID19

Уредба о додатном задуживању за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 узимањем кредита, емитовањем државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту и давањем гаранција Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 52/2020)
Уредба о подстицајним мерама за имунизацију и спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 46/2021)
Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 ("Службени гласник РС, 3/2022) - ступио на снагу 13. јануара 2022. године

Закон о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Закон о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 40/2021)

Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 54/2020)

Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 54/2020)

Правилник о начину пријаве и начину уплате једнократне новчане помоћи

Правилник о начину пријаве и начину уплате једнократне новчане помоћи ("Службени гласник РС", бр. 73/2020 и 76/2020) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину пријаве и начину уплате једнократне новчане помоћи („Службени гласник РС“, бр. 73/2020)
Правилник о начину пријаве за добијање новчане помоћи, начину исплате новчане помоћи и подношењa рекламација („Службени гласник РС“, бр. 42/2021)
Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС“, бр. 11/2021 и 23/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о улагању за време ванредног стања девизних средстава којима управља Агенција за осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 42/2020)
Уредба о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 38/2020)