Архива подзаконских аката – царине

Архива подзаконских аката – царине

Одлука о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата („Службени гласник РС”, бр. 20/2019, 34/2019, 69/2019, 1/2020, 111/ 2020, 38/2021, 64/2021, 132/2021 и 59/2022) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата („Службени гласник РС“, бр. 20/2019, 34/2019, 69/2019, 1/2020, 111/2020, 38/2021, 64/2021 и 132/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Oдлука о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата („Службени гласник РС“, бр. 20/2019, 34/2019, 69/2019, 1/2020, 111/2020 и 38/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата („Службени гласник РС”, бр. 20/2019, 34/2019, 69/2019 и 1/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлукa о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата („Службени гласник РС“, бр. 136/2014, 65/2015, 16/2016, 102/2016, 49/2017 и 48/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 79/2021, 83/2021, 54/2022 и 67/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 86/2019, 96/2019, 57/2020, 115/2020 и 152/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о царинским обележјима („Службени гласник РС“, бр. 48/2019 и 43/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Прилог 1
Прилог 2
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на увоз одређене робе (“Службени гласник РС“, бр. 71/2023)
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“. бр. 27/2019, 29/2019 и 94/2019 ) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу, пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС“, бр.28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16, 108/16, 115/17 и 104/18)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2023. години („Службени гласник РС“, бр. 144/2022)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години („Службени гласник РС“, бр. 132/2021, 9/2022, 32/2022 и 77/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима и начину за смањање царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години (“Службени гласник РС”, 132/2021, 9/2022, 32/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2020. години („Службени гласник РС, бр. 94/2019) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години („Службени гласник РС, бр. 38/2019 и 51/2019) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години ("Службени гласник РС", бр. 104/2018, 13/2019 и 30/2019) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години („Службени гласник РС, бр. 38 од 31. маја 2019. год.)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години (Службени гласник РС“, бр. 104/18, 13/2019) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години (Службени гласник РС“, бр. 104/18)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години (Службени гласник РС“, бр. 115/17, 23/18 и 56/18) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години („Службени гласник РС“, бр. 115/17 и 23/18) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години („Службени гласник РС“, бр. 115/17)
Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, („Службени гласник РС“ број 48/10 и 74/11)
Уредба о допуни Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, („Службени гласник РС“ број 63/2013)
Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, „Службени гласник РС“ број 48/10
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“. бр. 27/2019 и 29/2019) – примена од 17. јуна 2019. године, пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“, бр. 27 од 12. априла 2019. год.) – примена од 17. јуна 2019. год.
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу, пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС“, бр.28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16, 108/16 и 115/17)
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу ("Службени гласник РС", бр. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 и 108/16) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу – пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РСˮ, бр. 28/15, 57/15, 113/15 и 60/16)
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу ("Службени гласник РС", бр. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16 и 80/16) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлукa о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2017. години („Службени гласник РС“, бр. 105 од 26. децембра 2016. год.) – примењује се од 1. јануара 2017. год.
Одлукa о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2016. години („Службени гласник РСˮ, број 105/15)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2015. години ("Службени гласник РС", број140/14)
Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа ("Службени гласник РС", бр. 27/2010, 97/2011, 105/2015 и 105/2016) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа, пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС” бр. 27/10, 97/11 и 105/15)
Одлукa о измени Oдлуке о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа („Службени гласник РС” број 105/15)
Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производa , „Службени гласник РС“ број 27/10 и 97/11
Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа, „Службени гласник РС“ број 27/10
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“. бр. 27/2019, 29/2019, 94/2019 и 156/20) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2021. години („Службени гласник РС, бр. 159/2020)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години ("Службени гласник РС", бр. 132/2021)
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“, бр. 27/19, 29/19, 94/19, 156/20, 86/2021 и 132/2021) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Oдлука о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата („Службени гласник РС“, бр. 20/2019, 34/2019, 69/2019, 1/2020, 111/2020, 38/2021 и 64/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа („Службени гласник РС“, бр. 27/2019, 29/2019, 132/2021 и 141/2022) ) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа („Службени гласник РС“. бр. 27/2019, 29/2019 и 132/2021)
Одлука о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа („Службени гласник РС“. бр. 27/2019 и 29/2019) – примена од 17. јуна 2019. године, пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа („Службени гласник РС“, бр. 27 од 12. априла 2019. год.) – примена од 17. јуна 2019. год.
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2021. години ("Службени гласник РС", бр. 159/2020 и 95/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“, бр. 27/2019, 29/2019, 94/2019, 156/2020, 86/2021, 132/2021, 9/2022 и 141/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“, бр. 27/19, 29/19, 94/19, 156/20 и 86/2021) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Правилник о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима („Службени гласник РС“, бр. 50/2019, 24/2021 и 36/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима („Службени гласник РС“, бр. 50/2019 и 24/2021) - пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника
Правилник о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима („службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)
Правилник о поступку издавања службене значке царинским службеницима („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)
Правилник о службеној одећи и начину употребе и трајању службене одеће царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)
Правилник о изгледу знака и заставе Управе царина и начину њихове употребе („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)
Правилник о дисциплинској одговорности царинских службеника („Службени гласник РС”, бр. 55/2019)
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 79/2021, 83/2021, 54/2022, 67/2022, 139/2022, 32/2023 и 99/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 79/2021, 83/2021, 54/2022, 67/2022, 139/2022 и 32/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака (“Службени гласник РС“, бр. 79/2021 и 83/2021)
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака (“Службени гласник РС“, бр. 79/2021)
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 79/2021, 83/2021 и 54/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Инструкција у вези са спровођењем царинских формалности код прекограничног промета електричне енергије и код промета електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија, број: 312-01-25/2015-17 од 18.12.2015. године – примењује се од 1.1.2016. године
Одлука o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине („Службени гласник РС“, бр. 132/2021, 4/2022, 141/2022, 42/2023 и 60/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине („Службени гласник РС“, бр. 132/2021, 4/2022, 141/2022 и 42/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлукa o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине (“Службени гласник РС”, бр. 27/2019, 29/2019, 132/2021 и 141/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години ("Службени гласник РС", бр. 132/2021 и 9/2022) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“, бр. 27/19, 29/19, 94/19, 156/20, 86/2021, 132/2021 и 9/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Одлукa о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу - пречишћен текст („Службени гласник РСˮ, број 28/15 и 57/15)
Одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12,106/13 и 143/14)
Одлука о изменама одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, број 95/15)
Одлукa о измени одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, број 143/14)
Одлука о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12 и 106/13)
Одлука o одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РС”, бр.124/12)
Одлука о условима и начину за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбинa, „Службени гласник РС“ број 27/10, 51/10, 88/10, 25/11 и 46/13; пречишћен текст
Одлука о изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина („Службени гласник РС“ број 91/12)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2014. години („Службени гласник РСˮ, број 106/13)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 120/12, 25/13 и 34/13; пречишћен текст)
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 120/12)
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 34/12)
Одлука о врсти, висини и начину плаћања такси за услуге царинског органа (“Службени гласник РС“, бр. 113/2013 и 23/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о врсти, висини и начину плаћања накнада за услуге царинског органа („Службени гласник РС“ број 83/10)
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19, 96/19, 11/20, 43/20, 126/20, 6/21, 49/21, 66/21, 80/21, 129/21, 10/22, 42/22, 90/22, 139/22, 143/22, 25/23 и 39/23) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022, 42/2022, 90/2022, 139/2022 и 143/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС”, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021 и 129/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021 и 80/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Службeни глaсник РС”, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021 и 49/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларацијa и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020 и 43/2020) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019 и 11/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019 и 96/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019 и 74/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018, 86/2018, 3/2019 и 30/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018, 86/2018 и 3/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018 и 86/18) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018 и 69/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018 и 60/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017 и 44/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017 и 117/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017 и 96/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017 и 83/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017 и 69/2017 ) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС", бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017 и 46/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016 и 8/2017)
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку „Службени гласник РС“ број 29/10
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, „Службени гласник Републике Србије” бр. 7/15
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС”, бр. 42/19, 86/19, 96/19, 57/20, 115/20, 152/20 и 22/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021 и 66/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 79/2021, 83/2021, 54/2022, 67/2022 и 139/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022, 42/2022, 90/2022, 139/2022, 143/2022 и 25/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларацијa и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022, 42/2022, 90/2022 и 139/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларацијa и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022, 42/2022 и 90/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022 и 42/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021 и 10/2022) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о програму и садржини посебног стручног испита и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 97 од 21. децембра 2010. год.)
Правилник о издавању службене значке овлашћеним царинским службеницима („Службени гласник РС“, бр. 113/2007 и 42/2012) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину употребе и трајању службене одеће овлашћених и других царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 113/2007 и 58/2010) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о изгледу службеног одела царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 8/2006, 94/2006, 25/2009, 30/2012 и 5/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о изгледу службене значке овлашћених царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 94 од 27. октобра 2006. год.)
Правилник о обрасцу службене легитимације овлашћених царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 18/2004, 55/2004 и 99/2012) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредбa о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, бр. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016, 10/2017 и 62/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредбa о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, бр. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016 и 10/2017) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Уредба о допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 10/2017)
Уредба о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 44/2016)
Уредбa o допуни Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 95/2015)
Уредбa о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 93/10, 63/13 и 145/14, пречишћен текст)
Уредба о царински дозвољеном поступању са робом, „Службени гласник РС“ број 93/2010
Правилник о условима и начину ношења оружја и муниције овлашћених царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 95 од 17. новембра 2009. год.)
Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија (“Службени гласник РС”, бр. 86/2010, 61/2013, 111/2013 и 17/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, („Службени гласник РС“, бр. 48/2010, 74/2011, 63/2013 и 8/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о изменама и допунама Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина („Службени гласник РС“, бр. 8 од 3. фебруара 2017. год.)
Одлука о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата („Службени гласник РС“, бр. 20/2019, 34/2019 и 69/2019) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата („Службени гласник РС“, бр. 20/2019 и 34/2019) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата („Сл. гласник РС“, бр. 136/2014, 65/2015, 16/2016, 102/2016, 49/2017 и 48/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о царинским повластицама („Службени гласник РС, бр. 38 од 31. маја 2019. год.)
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)
Правилник о царинским обележјима („Службени гласник РС“, бр. 48 од 05. јула 2019. год.)
Образац П1
Образац П2
Образац 1: Извештај о увозу електричне енергије
Образац 2: Извештај о извозу електричне енергије
Образац 3: Извештај о транзиту електричне енергије
Образац Е1: Евиденција увоза електричне енергије
Образац Е2: Евиденција извоза електричне енергије
Образац Е3: Евиденција транзита електричне енергије
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020 и 126/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима (“Службени гласник РС“, бр. 39/2019, 8/2020, 132/2021 и 144/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС, бр. 39/2019 и 8/2020)
Прилог 1: Јединственa царинскa исправa (ЈЦИ)
Прилог 2: Додатни образац ЈЦИ (ЈЦИ БИС)
Прилог 3: Образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система
Прилог 4: Додатни образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система
Прилог 5: Попуњавање јединствене царинске исправе
Прилог 6: Означавање рубрика образаца из прилога 1. и 2. које морају бити видљиве приликом самокопирања
Прилог 7: Oзначавање рубрика образаца из прилога 3. и 4. које морају бити видљиве приликом самокопирања
Прилог 8: Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском поступку
Прилог 9: Електронска транзитна декларација
Прилог 10: Додатне шифре за нови компјутеризовани транзитни систем
Прилог 11: Транзитни пратећи документ
Прилог 12: Списак наименовања
Прилог 13: Транзитни/сигурносни пратећи документ (ТСПД)
Прилог 14: Транзитни/сигурносни списак наименовања (ТССН)
Прилог 15: Резервни поступак за поступак транзитa
Прилог 16: Улазна и излазна сажета декларација
Прилог 17: Сигурносни и безбедносни документ (СБД)
Прилог 18: Сигурносни и безбедносни списак наименовања
Прилог 19: Начин попуњавања рубрика Сажете декларације за привремени смештај
Прилог 20: Образац Декларације о царинској вредности (ДЦВ)
Прилог 21: Додатни образац Декларације о царинској вредности (ДЦВ БИС)
Прилог 22: Коришћење сета обрасца Декларације о царинској вредности
Прилог 23: Списак пошиљке
Прилог 24: Начин попуњавања рубрика Списка пошиљке
Прилог 25: Захтев и одобрење за царинске поступке са економским дејством
Прилог 26: Начин попуњавања Захтева за издавање одобрења за коришћење царинског поступка са економским дејством
Прилог 27: Сажета декларација за привремени смештај
Прилог 28: Обавештење о транзиту
Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Службени гласник РС”, бр. 38/2019)
Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Сл. гласник РС”, број 25/2015)
Прилог 1: Захтев за предузимање мера
Прилог 2: Захтев за продужење рока
Прилог 3: Упутства за попуњавање
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 86/2019, 96/2019, 57/2020 и 115/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 86/2019, 96/2019 и 57/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака ("Службени гласник РС", бр. 42/2019, 86/2019 и 96/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 42/2019 и 86/2019) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Сл. гласник РС“, бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017, 46/2017, 96/2017, 101/2017, 108/2017, 25/2018, 44/2018 и 103/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа („Службени гласник РС“, бр. 96/2010 и 52/2012) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредбa о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, бр. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016, 10/2017, 62/2018 и 93/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Смернице за примену непреференцијалних правила о пореклу робе
Инструкција у вези са применом царинског поступка на прекогранични промет електричне енергије и у вези са применом царинског и пореског поступка на промет електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија
Образац П1
Образац П2
Образац 1: Извештај о увозу електричне енергије
Образац 2: Извештај о извозу електричне енергије
Образац 3: Извештај о транзиту електричне енергије
Образац 4 : Извештај о допреми електричне енергије са АПКМ
Образац 5 : Извештај о отпреми електричне енергије на АПКМ
Образац 6: Извештај о транзиту електричне енергије са АПКМ преко Републике ван АПКМ у иностранство
Образац 7: Извештај о транзиту електричне енергије из иностранства преко Републике ван АПКМ на АПКМ
Образац Е1: Евиденција увоза електричне енергије
Образац Е2: Евиденција извоза електричне енергије
Образац Е3: Евиденција транзита електричне енергије
Образац Е4: Евиденција допремe електричне енергије са АПКМ
Образац Е5: Евиденција отпремe електричне енергије на АПКМ
Образац Е6: Евиденција транзита електричне енергије са АПКМ преко Републике ван АПКМ у иностранство
Образац Е7: Евиденција транзита електричне енергије из иностранства преко Републике ван АПКМ на АПКМ
Одлукa o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине („Службени гласник РС“, бр. 132/2021, 4/2022, 141/2022, 42/2023, 60/2023 и 71/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине („Службени гласник РС“, бр. 132/2021 и 4/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине („Службени гласник РС“, бр. 132/2021)
Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима ("Службени гласник РС", бр. 39/2019, 8/2020 и 132/2021) – пречишћен текст утврдило Министраство финансија
Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС“, бр. 39/2019, 8/2020 и 132/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифe

Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2023. годину („Службени гласник РС”, бр. 132/22 и 141/22 – испр.) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2022. годину („Службени гласник РСˮ, бр. 121/2021 и 18/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2022. годину („Службени гласник РС“, број 121/21)
Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 65/2021) - примењује се од 10. јула 2021. год.
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину („Службeни глaсник РС”, бр. 50/2021)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину ("Службени гласник РС", бр. 147/2020)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину ("Службени гласник РС", бр. 85/2019, 13/2020 и 76/2020) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 85/19 и 13/20 ) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 85/2019)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 97/2018, 34/2019 и 50/2019) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 97/2018)
Уредба о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 34/2019)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину (Службени гласник РС“, бр. 109/17, 10/18 и 56/18) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 109/17 и 10/18) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Уредба о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 10/18)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 109 од 5. децембра 2017. год.)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 97/2016 и 17/2017) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 17/2017)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 97/16 од 7. децембра 2016. године)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину – пречишћен текст утврдило Министарство финансија (“Службени гласник РС”, бр. 98/15 и 50/16)
Уредба о допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину („Сл. гласник РС“, бр. 50 од 3.6.2016. год.)
Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 130/14, 143/14 и 43/15, пречишћен текст)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину
Уредбa о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 143/14)
Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 130/14 и 143/14, пречишћен текст)
Уредбa о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 43/15)
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ("Службени гласник РС" бр. 64/14)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 107/13, 117/13, 64/14 и 73/14)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 107/13 и 117/13)
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ("Службени гласник РС" бр. 73/14)
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 119/13)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 107/13)
Уредба о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину, „Службени гласник РС“ број 29/13
Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2013. годину, („Службени гласник РС“ број 115/12)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину, „Службени гласник РС“ број 115/12 i 29/13, пречишћен текст
Уредба о условима и начину примене мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Службени гласник РС“ број 86/10)

Прилози

Прилог 1
Прилог
Прилог 3
Прилог 4
Прилог 5
Прилог 6
Прилог 7
Прилог 8
Прилог 9
Прилог 10
Прилог 11
Прилог 12
Прилог 13
Прилог 14
Прилог15
Прилог 16
Прилог 17
Прилог 18
Прилог 19
Прилог 20
Прилог 21
Прилог 22
Прилог 23
Прилог 24
Прилог 25
Прилог 26
Прилог 27
Прилог 28
Прилог 29
Прилог 30
Прилог 31
Прилог 32
Прилог 33
Прилог 34
Прилог 35
Прилог 36
Прилог 37
Прилог 38
Прилог 39
Прилог 40
Прилог 41
Прилог 42