Čitaj mi

Vlada Srbije usvojila Predlog budzeta za 2004. godinu

Predlog budzeta za 2004. godinu usvojen je na današnjoj sednici Vlade, koji bi Skupština Srbije trebalo da usvoji najkasnije do 15. decembra. Istovremeno je i odložen rok za stupanje na snagu zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) za šest meseci.

Ministar Đelić je ocenio da usvojeni Predlog budzeta predstavlja kompromis između razvojnog i socijalnog budzeta koji će omogućiti redovnu isplatu penzija i socijalnu zaštitu, ali i finansiranje reformi domaćih preduzeća. 

Predviđeno da se prihodi budzeta najvećim delom obezbede iz oporezivanja potrošnje, preko poreza na promet, a kasnije i poreza na dodatu vrednost. Najveći deo sredstava iz budzeta predviđen za fondove socijalnog osiguranja. 

Za pokrivanje budzetskog deficita koristiće se sredstava od privatizacije, donacija, kredita Svetske banke i domaćih zaduživanja, objasnio je Đelić. Prema njegovim rečima, Srbija će, uprkos teškoj godini kakva je bila ova, zabeležiti privredni rast koji će biti jedan od najbržih u Evropi i koji bi u narednoj godini trebalo da iznosi 4 odsto. 

Ministar je naglasio da je u 2003. godini ostvaren i značajan rast bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika, koji sada iznosi 2.569 američkih dolara i dodao da se očekuje i dalji rast BDP. Posebno je značajan pad inflacije, koja će ove godine iznositi 9 odsto. 

Na današnjoj sednici Vlade usvojen je i paket mera koje se odnose na javne finansije u Srbiji. 

Ministar je sugerisao Skupštini Srbije da, uprkos problemima koji postoje, treba da bude izvršena sveobuhvatna poreska reforma koja će zaokružiti poreski sistem u Republici, što prvenstveno podrazumeva poresko rasterećenje građana Srbije. 

Đelić je naveo da je Vlada Srbije, s obzirom na to da ovaj paket mera realno ne bi mogao da bude usvojen do druge polovine novembra, donela odluku da rok za uvođenje poreza na dodatu vrednost, koji je trebalo da zaživi 1. januara 2004. godine, pomeri za šest meseci, na 1. jul 2004. godine. 

On je ocenio da će uvođenje ovog poreza i ukidanje poreza na Fond zarada rasteretiti privredu i izrazio nadu da će o zakonu o porezu na dodatu vrednost postojati konsenzus u Skupštini Srbije kada dođe vreme za njegovo usvajanje. Još jednom je podsetio je da su Srbija i Bosna i Hercegovina jedine države u Evropi koja nisu uvele ovaj porez. 

Đelić je naglasio da su sve usvojene promene usklađene sa zakonima koji važe u zemljama Evropske unije, što je od velikog značaja za uključenje Srbije u evropske tokove i naveo da predviđene promene podrazumevaju i izmene zakona o akcizama, kojima će biti ukinute akcize za motorna ulja i maziva, kerozin, tečni naftni gas, petrolej za osvetljenje i etanol, a povećane akcize za benzin i dizel i uvedena procentualna akciza za kafu. 

Đelić je, govoreći o porezu na dohodak, rekao da će na tom polju biti izjednačene poreske stope na dohotke iz različitih izvora, tako da će porez za sve vrste dohotka iznositi 14, umesto sadašnjih 20 odsto, da će biti usklađene osnovice za porez i doprinose, da će se prestati sa oporezivanjem dohotka od štednje, kao i da će biti uvedena obaveza prijavljivanja godišnjeg dohotka bez obzira na njegov iznos. 

Porez na dobit biće promenjen utoliko što će biti usaglašen sa međunarodnim računovodstvenim standardima i što će biti uvedeno samoprijavljivanje dobiti, rekao je ministar za finansije i naveo da predloženi paket budzetskih propisa predstavlja dalji napredak ka transparentnijem upravljanju javnim rashodima. 

Đelić je istakao da je ponosan na to što je poreski sistem u Srbiji već treću godinu za redom stabilan i dodao da je ostvareno tačno onoliko prihoda koliko je i planirano, kao i da su tokom 2003. godine obezbeđene rezerve za narednu godinu, što predstavlja veliki korak napred.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt