Читај ми

Усвојен Закон о буџету за 2007. годину

Народна скупштина Републике Србије усвојила је синоћ којим су предвиђени приходи у износу од 581,8 милијарди динара, расходи од 595,5 милијарди и буџетски дефицит у износу од 13,7 милијарди динара. Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Србије“, односно 1. јула, чиме ће престати привремено финансирање буџетских корисника.

Према усвојеном закону, планирани буџетски расходи за ову годину већи су за 27 одсто од прошлогодишњих или за приближно 128 милијарди динара. Буџетски дефицит од 13,7 милијарди динара износи 0,6 одсто бруто друштвеног производа, док је у прошлој години буџет имао суфицит од 31,5 милијарди динара. Средства за реализацију Националног инвестиционог плана износиће 44,4 милијарде динара и већа су скоро четири пута него прошле године.

Расходи за запослене планирани су у висини од 152,8 милијарди динара, од чега је 144,6 милијарди динара намењено за плате буџетских корисника које ће у просеку бити веће за 22 одсто. За све државне службенике од ове године основица зарада утврђује се Законом о буџету и биће јединствена за све државне службенике и намештенике.

Министарство одбране добиће 63,5 милијарди динара, док ће за Министарство унутрашњих послова бити издвојено више од 45,5 милијарди динара. За потребе Министарства спољних послова планирано је 5,5 милијарди динара, од чега ће за дипломатско-конзуларна предстаништва бити издвојено 3,7 милијарди динара. За Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно аграрни буџет, биће издвојено приближно 26 милијарди динара. За потребе Министарства здравља из буџета ће бити издвојено 15,6 милијарди динара, док су за Министарство просвете планирани издаци у износу од 58,4 милијарде динара.

Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања планирани су у износу од 147,4 милијарде, при чему је Фонду за пензијско и инвалидско осигурање запослених намењено 95 милијарди, а Заводу за здравствено осигурање три милијарде динара. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања имају учешће у буџету од 22,8 одсто и веће су у односу на прошлогодишњи буџет за приближно седам милијарди динара.

Социјална заштита из буџета финансираће се са 61,6 милијарди динара, при чему ће највише, 21,3 милијарде динара, бити издвојено за дечју заштиту. Дотације и трансфери у структури укупних издатака буџета учествују са 31,5 одсто, односно 203,6 милијарди динара. Истовремено, планирана су средства за отплату јавног дуга (камата и главница) у укупном износу од 58,6 милијарди динара.

За финансирање рада Народне скупштине планирано је укупно 3,6 милијарди динара, а трошкови председника Републике и његових служби износиће 170,3 милиона динара. За потребе Владе порески обвезници издвојиће приближно 5,5 милијарди динара. Трошкови правосудних органа планирани су у износу од 21 милијарде динара, при чему ће Тужилаштво за ратне злочине добити 72 милиона динара. За нове институције које су уведене Уставом, као што је заштитник грађана, планирано је 25 милиона динара, а за државну ревизорску институцију близу 10 милиона динара.

За субвенције у привреди, пољопривреди, железници, туризму и култури предвиђено је 35,5 милијарди динара, од чега субвенције за пољопривреду износе 14,6 милијарди динара, железницу 10,6 милијарди и привреду 3,2 милијарде динара. Трансфери осталим нивоима власти – Аутономној покрајини Војводини и локалној самоуправи износе 56 милијарди динара. Наставак седнице, на којој би требало да се размотре амандмани на пратеће пореске законе, најављен је за уторак, 26. јун, у 10 часова.

Сличне теме

S&P press release

Press release Fitch Ratings

S&P press release