Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2016. годину

Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2015. години
Табела 1 и 2 - ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАТА ДО КРАЈА 2015. ГОДИНЕ -реализација/план до краја 2015.године
Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину
Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из билатералног програма помоћи Краљевине Норвешке Републици Србији за 2012. и 2013. годину
Упутство за планирање буџета пројеката (су)финансираних из пројектних и програмских зајмова
Лимити 2015.-2017.
Писмо
Прилог 1 - Средства за плате и број запослених
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката
Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова
Прилог 4 - Преглед пројеката који се финансирају из ИПА
Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ
Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ
Прилог 7 - Доплатна поштанска маркица
Прилог 8 - Агенције
Oбрaзaц - Плaн динaмикe пoпуњaвaњa слoбoдних рaдних мeстa и пoтрeбe aнгaжoвaњa нoвих лицa
Упутство за израду програмског буџета
Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)
Техничко упутство

Сличне теме

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

Упутство за припрему буџета за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину