Упутство за припрему буџета за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Упутство за припрему буџета
Корисничко упутство БИС
Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи ЕУ
Лимити корисника буџета Републике Србије за период 2021-2023. год
Прилог 1 - Планирана средства за плате
Прилог 2 - Захтев за финансирање капиталног пројекта
Прилог 3
Прилог 4 - ИПА пројекти
Прилог 5 - АПВ
Прилог 6 - КИМ
Прилог 7 - Маркице
Прилог 8 - Агенције
Прилог 9 - Комисије и уговори

Сличне теме

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2021 – 2023. године