Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2021 – 2023. године

Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2021 – 2023. године

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2021 – 2023. године
Прилог 1 - Планирана средства за плате
Прилог 2 - Захтев за финансирање капиталног пројекта
БИС Корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџета
Лимити буџетских корисника за период 2021-2023

Сличне теме

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

Упутство за припрему буџета за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину