Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2021 – 2023. године

Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2021 – 2023. године

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2021 – 2023. године
Прилог 1 - Планирана средства за плате
Прилог 2 - Захтев за финансирање капиталног пројекта
БИС Корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџета
Лимити буџетских корисника за период 2021-2023

Сличне теме

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2016. годину

Буџетски корисници – остало