Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2016. godinu

Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate u 2015. godini
Tabela 1 i 2 - PROJEKCIJA PLATA DO KRAJA 2015. GODINE -realizacija/plan do kraja 2015.godine
Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
Instrukcija za obezbeđivanje iznosa sufinansiranja projekata koji se finansiraju iz bilateralnog programa pomoći Kraljevine Norveške Republici Srbiji za 2012. i 2013. godinu
Uputstvo za planiranje budzeta projekata (su)finansiranih iz projektnih i programskih zajmova
Limiti 2015.-2017.
Pismo
Prilog 1 - Sredstva za plate i broj zaposlenih
Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata
Prilog 3 - Pregled projektnih zajmova
Prilog 4 - Pregled projekata koji se finansiraju iz IPA
Prilog 5 - Sredstva budzeta namenjena za teritoriju APV
Prilog 6 - Sredstva budzeta namenjena za teritoriju AP KiM
Prilog 7 - Doplatna poštanska markica
Prilog 8 - Agencije
Obrazac - Plan dinamike popunjavanja slobodnih radnih mesta i potrebe angažovanja novih lica
Uputstvo za izradu programskog budzeta
Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA)
Tehničko uputstvo

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu