Читај ми

Одржана конститутивна седница Комитета за финансијску стабилност – Заједничко саопштење Народне банке Србије и Министарства финансија

У Народној банци Србије одржана је конститутивна седница Комитета за финансијску стабилност који су основали Влада Републике Србије, Народна банка Србије, Агенција за осигурање депозита и Комисија за хартије од вредности.

Споразум о формирању овог координационог и саветодавног тела које треба да унапреди и ојача међусобну сарадњу ових институција потписали су гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић, министар финансија Лазар Крстић, директор Агенције за осигурање депозита Зоран Обрадовић и председник Комисије за хартије од вредности Зоран Ћировић.

Имајући у виду да је финансијска стабилност предуслов за економски развој који ствара одрживе претпоставке за раст бруто домаћег производа и смањење незапослености, као и да ефекти глобалне финансијске кризе и даље у значајној мери утичу на развој наше економије, формирање овог посебног

међуинституционалног тела за финансијску стабилност треба да допринесе

јачању и очувању стабилности финансијског система у Србији.

Комитет ће деловати као саветодавно тело са задатком да разматра и оцењује сва питања и могуће мере које треба предузети ради одржавања стабилности финансијског система и координираће све кључне субјекте у том процесу.

Усклађивање политика и мера и благовремена и ефикаснија размена података и информација у области финансијске стабилности допринеће квалитетнијем праћењу и оцени системских ризика, јачању отпорности финансијског система у кризним ситуацијама и предузимању правовремених и адекватних мера ради спречавања

негативних последица у финансијском сектору и привреди.

Чланови Комитета за финансијску стабилност су гувернер Народне банке Србије, министар финансија, директор Агенције за

осигурање депозита, председник Комисије за хартије од вредности, директор Управе за надзор над финансијским институцијама, државни секрретар у Министарству финансија, вицегувернер НБС задужен за финансијску стабилност, као и генерални директор Сектора за контролу пословања банака у НБС. Радом и седницама Комитета, који ће се састајати најмање једном у три месеца, председава гувернер НБС Јоргованка Табаковић.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза