Čitaj mi

Održana konstitutivna sednica Komiteta za finansijsku stabilnost – Zajedničko saopštenje Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija

U Narodnoj banci Srbije održana je konstitutivna sednica Komiteta za finansijsku stabilnost koji su osnovali Vlada Republike Srbije, Narodna banka Srbije, Agencija za osiguranje depozita i Komisija za hartije od vrednosti.

Sporazum o formiranju ovog koordinacionog i savetodavnog tela koje treba da unapredi i ojača međusobnu saradnju ovih institucija potpisali su guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, ministar finansija Lazar Krstić, direktor Agencije za osiguranje depozita Zoran Obradović i predsednik Komisije za hartije od vrednosti Zoran Ćirović.

Imajući u vidu da je finansijska stabilnost preduslov za ekonomski razvoj koji stvara održive pretpostavke za rast bruto domaćeg proizvoda i smanjenje nezaposlenosti, kao i da efekti globalne finansijske krize i dalje u značajnoj meri utiču na razvoj naše ekonomije, formiranje ovog posebnog

međuinstitucionalnog tela za finansijsku stabilnost treba da doprinese

jačanju i očuvanju stabilnosti finansijskog sistema u Srbiji.

Komitet će delovati kao savetodavno telo sa zadatkom da razmatra i ocenjuje sva pitanja i moguće mere koje treba preduzeti radi održavanja stabilnosti finansijskog sistema i koordiniraće sve ključne subjekte u tom procesu.

Usklađivanje politika i mera i blagovremena i efikasnija razmena podataka i informacija u oblasti finansijske stabilnosti doprineće kvalitetnijem praćenju i oceni sistemskih rizika, jačanju otpornosti finansijskog sistema u kriznim situacijama i preduzimanju pravovremenih i adekvatnih mera radi sprečavanja

negativnih posledica u finansijskom sektoru i privredi.

Članovi Komiteta za finansijsku stabilnost su guverner Narodne banke Srbije, ministar finansija, direktor Agencije za

osiguranje depozita, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama, državni sekrretar u Ministarstvu finansija, viceguverner NBS zadužen za finansijsku stabilnost, kao i generalni direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka u NBS. Radom i sednicama Komiteta, koji će se sastajati najmanje jednom u tri meseca, predsedava guverner NBS Jorgovanka Tabaković.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt