Читај ми

Није угрожено функционисање Београда

Град Београд треба, као и остале општине и градови, да поштује Закон о роковима плаћања, а не да се оглашава у јавности и износи злонамерне и нетачне оптужбе.

У Србији најзад мора да се заведе ред у финанасијама и нулта толеранција на финансијску недисциплину која је у претходном периоду нажалост постала пракса у привредном животу.

Апсолутно су некоректне оптужбе Града Београда да је Закон о роковима плаћања, како је наведено, „бесмислен“. Од како је закон ступио на снагу, дневно се прате корисници који привредницима не плаћају на време и до сада је направљен значајан напредак у смањењу броја оних који касне у измирењу својих обавеза.

На почетку примене закона 616 републичких, покрајинских и локалних органа били су у доцњи више од 45 дана према привредницима. На данашњи дан, тај број смањио се на 97 корисника.

Напомињемо да два дана обустављања преноса средстава од пореза на зараде не угрожава функционисање Града Београда с обзиром на то да, на данашњи дан, на рачуну Града има нешто више од четири милијарде динара.

Град Београд је пре две недеље тврдио како није у могућности да прати измирења обавеза због великог броја градских установа и органа. Међутим, показало се да то није тачно, јер су у томе успевали више од две недеље. Са данашњим пресеком, Град Београд је измирио све своје обавезе према привредницима, те ће им, по закону, припадајући део пореза на зараде бити пребачен на рачун.

Предлажемо Градској управи Београд да обучи своју администрацију да спроводи закон, уместо што обмањује јавност са нетачним информацијама.

Министарство финансија и привреде ће, преко Управе за трезор, и у наредном периоду доследно спроводити Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза