Čitaj mi

Nije ugroženo funkcionisanje Beograda

Grad Beograd treba, kao i ostale opštine i gradovi, da poštuje Zakon o rokovima plaćanja, a ne da se oglašava u javnosti i iznosi zlonamerne i netačne optužbe.

U Srbiji najzad mora da se zavede red u finanasijama i nulta tolerancija na finansijsku nedisciplinu koja je u prethodnom periodu nažalost postala praksa u privrednom životu.

Apsolutno su nekorektne optužbe Grada Beograda da je Zakon o rokovima plaćanja, kako je navedeno, „besmislen“. Od kako je zakon stupio na snagu, dnevno se prate korisnici koji privrednicima ne plaćaju na vreme i do sada je napravljen značajan napredak u smanjenju broja onih koji kasne u izmirenju svojih obaveza.

Na početku primene zakona 616 republičkih, pokrajinskih i lokalnih organa bili su u docnji više od 45 dana prema privrednicima. Na današnji dan, taj broj smanjio se na 97 korisnika.

Napominjemo da dva dana obustavljanja prenosa sredstava od poreza na zarade ne ugrožava funkcionisanje Grada Beograda s obzirom na to da, na današnji dan, na računu Grada ima nešto više od četiri milijarde dinara.

Grad Beograd je pre dve nedelje tvrdio kako nije u mogućnosti da prati izmirenja obaveza zbog velikog broja gradskih ustanova i organa. Međutim, pokazalo se da to nije tačno, jer su u tome uspevali više od dve nedelje. Sa današnjim presekom, Grad Beograd je izmirio sve svoje obaveze prema privrednicima, te će im, po zakonu, pripadajući deo poreza na zarade biti prebačen na račun.

Predlažemo Gradskoj upravi Beograd da obuči svoju administraciju da sprovodi zakon, umesto što obmanjuje javnost sa netačnim informacijama.

Ministarstvo finansija i privrede će, preko Uprave za trezor, i u narednom periodu dosledno sprovoditi Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt