Читај ми

Усвојени нацрти

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници следећи пакет предлога закона и проследила га Скупштини на усвајање: Закон о ПДВ-у, Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Закон о изменама и допунама Закона о јавним приходима и расходима и Закон о престанку важења Закона о порезу на фонд зарада.

Законом о порезу на додату вредност (ПДВ) биће постигнуто даље смањивање обима сиве економије, хармонизација економске политике са Црном Гором и усаглашавање пореске политике са стандардима Европске уније, саопштила је Влада Србије.

Доношењем измена и допуна Закона о порезима на имовину, који се усаглашава са 

Законом о порезу на додату вредност, избећиће се двоструко опорезивање имовине. Зато је предложено да ова два закона ступе на снагу истог дана, тј. 1. јануара 2004. године.

Укидањем пореза на фонд зарада очекује се растерећење привреде, које се у 2004. години процењује на приближно 15 милијарди динара.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза