Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2020 – 2022. године

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2020 – 2022. године
Прилог 1 - Планирана средства за плате
Прилог 2а - Образац КИ - Образац за предлагање идеје капиталног пројекта
Прилог 2б - Образац КР - Захтев за финансирање капиталног пројекта чија је реализација у току
Прилог 2ц - Образац КФ - Захтев за финансирање новог капиталног пројекта
БИС Корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџета

Сличне теме

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

Упутство за припрему буџета за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину