Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

Упутство за припрему буџета
Лимити 2019-2021. година
Инструкција за обезбеђивање износа суфинасирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније
Прилог 1 - Планирана средства за плате
Прилог 2а - Образац КИ
Прилог 2б - Образац КР
Прилог 2ц - Обрзац КФ
Прилог 3а и 3б - Пројектни зајмови и донације
Прилог 4 - ИПА 2013 - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета
Прилог 5 - АПВ
Прилог 6 - АП КиМ
Прилог 7 - Маркице
Прилог 8 - Агенције
Прилог 9 - Комисије и уговори
БИС_Корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџета

Сличне теме

Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2021 – 2023. године

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2016. годину