Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину
Лимити 2018-2020
Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА) 2018 - 2020
Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2018. години
Прилог 2а и 2б - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2018.-2020. године
Прилог 2ц - захтев за финансирање новог капиталног пројекта
Прилог 3а и 3б - Преглед пројектних зајмова и донација
Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета
Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ
Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ
Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
Прилог 8 - Агенције
Прилог 9 -Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима

Сличне теме

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

Упутство за припрему буџета за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину