Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину
Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)
Планирани лимити за припрему буџета за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019.
Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2017. години
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2017.-2019. године
Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова
Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета
Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ
Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ
Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
Прилог 8 - Агенције
Прилог 9 - Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима
Упутство за припрему програмског буџета
Техничко упутство

Сличне теме

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

Упутство за припрему буџета за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину