Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

Пропратни допис министра финансија
Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину
Сумарна инструкција за унос елемената програмског буџета
Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из билатералног програма помоћи Краљевине Норвешке Републици Србији за 2012. 2013. 2014. и 2015. годину
Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)
Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2016. години
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2016.-2018. године
Прилог 2а - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2016.-2018. године за ЈЛС
Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова
Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета
Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ
Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ
Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
Прилог 8 - Агенције
Техничко упутство

Сличне теме

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

Упутство за припрему буџета за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину