Читај ми

Рок за пријаву потраживања по основу уплате девизних средстава 60 дана

Министарство финансија објављује

Пријава се доставља лично или препоручено, у року од 60 дана од дана објављивања овог позива, на адресу: Славија банка а.д. у стечају, ул. Чика Лјубина бр. 8 11000 Београд, са назнаком – Пријава потраживања по основу зајма за привредни развој. Исплата, у износу од 530 евра, почиње 1. септембра ове године.

Сличне теме

S&P press release

Press release Fitch Ratings

S&P press release