Читај ми

Пипремљени принципи финасирања АП Војводина, следи дискусија у јавности

На основу иницијалних стручних и политичких разговора Министарство финансија је припремило полазне основе и принципе финансирања АП Војводина. У предстојећим консултацијама и јавној расправи одредиће се конкретна решења и модели обезбеђења извора прихода и надлежности у расходима.

Очекује се да у дискусији, осим представника странака и државни органа, учешће узму представници свих заинтересованих невладиних организација и цивилног друштва. О напретку и даљим корацима интересовала се и странка Лиге социјалдемократа Војводине током посланичких питања у Скупштини Србије.

Подсећамо да је министар финансија Душан Вујовић

почетком јула изјавио да постоји жеља да се реши питање финансирања Војводине и да ће до краја месеца бити дефинисане полазне основе. Министар је нагласио да ће понуђена решења полазити од принципа равноправности и најбоље праксе у свету која афирмише потребу равнотеже између права

(прихода) и обавеза (расхода).

„Ја ћу предлагати да, поштујући принципе потврђене најбољом праксом у свету, на најбољи начин уредимо ову област“, рекао је министар Вујовић.

Сличне теме

S&P press release

Press release Fitch Ratings

S&P press release