Читај ми

Нови законски пројекти Министарства финансија

Министар финансија Млађан Динкић најавио је данас Предлог измене закона о доприносима за обавезно социјално осигурање који би, са још девет законских пројеката, требало да буде усвојен на сутрашњој седници Владе.

Динкић је на конференцији за новинаре објаснио да би се предложеним изменама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање изједначио статус наших радника који раде у иностранству са радницима који раде у земљи.

Он је рекао да се због вишеструко већих основица за доприносе, зараде у иностранству

исплаћују на «црно», а наше фирме нису конкурентне.

«С обзиром на то, Министарство финансија је донело одлуку да се основица доприноса изједначи са овом у земљи, тј. минимална основица ће бити једнака двострукој минималној основици у земљи и износиће 80 одсто од просечне

плате», објаснио је Динкић.

Министар је рекао да ће другом предложеном изменом у овом закону, тј. укидањем обавезе исплатиоца ауторских хонорара да обрачунавају доприносе за самосталне уметнике, њихова једина обавеза бити плаћање пореза од 20 посто.

«Доприносе ће уплаћивати уметници, месечно, при чему ће имати могућност да изаберу једну од четири основице, од минималне до четвороструке минималне основице, а на крају године ће се вршити обрачун и они који су имали веће ауторске хонораре мораће да доплате разлику између аконтације и коначног обрачуна», објаснио је Динкић.

Он је додао да се остали законски предлози односе на измене закона о акцизама, као и на потпуно нов закон о дувану и сет закона који регулишу финансијско тржиште, односно тржиште банака и осигурања.

Министар финансија рекао је да је јуче Одбор за привреду донео Одлуку о повећању коефицијената за плате у образовању и установама социјалне заштите, на основу које ће крајем марта запослени у овим областима добити повишицу плате за 20 одсто за високу стручну спрему, односно 12 одсто за вишу стручну спрему.

Он је подсетио да до краја године следи још једно повећање од 9,1 одсто, што значи да ће професори у школама, са високом стручном спремом, имати за 30 посто веће плате него прошле године, односно за 22 посто веће плате за вишу стручну спрему.

Министар Динкић је најавио и да ће пензије исплаћене крајем марта бити увећане за 11, 7 одсто.

Говорећи о наплати пореза на додату вредност, министар финансија је изјавио да је од 1. јануара до 15. марта укупно уплаћено 40,8 милијарди динара, што је за око 52 одсто више у односу на приходе од пореза на промет у истом периоду прошле године.

Он је такође додао да је још рано давати коначне закључке о расту прихода по основу ПДВ-а, јер у априлу доспевају прве пријаве за наплату ПДВ-а од мањих пореских обвезника.

Динкић је нагласио и да се, захваљујући интензивним контролама, од јануара ове године, повећао број новопријављених пореских обвезника за 2 хиљаде.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза