Читај ми

Jавне кoнсултaциje о „Програму економских реформи“ (ЕРП) за период 2018-2020 организоване са Националним конвентом о ЕУ

Организације и институције окупљене у Националном конвенту о ЕУ одржале су данас у Клубу посланика консултације о Програму економских реформи (ЕРП) 2018-2020. године.

Консултације овакве врсте представљају традиционалну сарадњу државних институција и цивилног сектора у изради овог стратешког и интер-ресорног документа.

У оквиру Националног конвента о ЕУ сарађује више институција и организација – Министарство финансија, Народна банка Србије, Републички секретаријат за јавне политике, представници ресорних министарстава Владе Србије, организације цивилног друштава а састанку су присуствовали синдикати, стручна и шира јавност.

Министар финансија Душан Вујовић, је, у уводном обраћању, нагласио значај програма и образложио кораке у његовој припреми и имплементацији. ”Циљ овог Програма је да побољшамо сопствени начин планирања и реализације крупних пројеката и унапредимо начин сагледавања потребних ресурса у односу на планиране и очекиване резултате. Дефинисањем приоритета омогућавамо најбољи начин да наше жеље сведемо у расположиве оквире са становишта буџета као и са становишта рокова и капацитета“, истакао је министар.

У циљу што свеобухватнијег укључивања цивилног друштва у процес припреме и каснијег спровођења ЕРП 2018-2020 на почетку овогодишњег циклуса потписана је Платформа за праћењe спровођења примене програма ЕРП 2018-2020 и Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ЕСРП), чији резултати су представљени на завршној конференцији за спровођење Платформе 21. децембра 2017. године. ЕРП 2018-2020 је прошао два циклуса јавних консултација, а поред Платформе, представљен је и локалним самоуправама на Годишњој конференцији СКГО 12. децембра и народним посланицима на седницама релевантних скупштинских одбора 15. децембра 2017. године. Нацрт ЕРП 2018-2020 стављен је јавности на увид два пута на веб-сајту Министарства финансија, Републичког секретаријата за јавне политике и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. Данашњим догађајем се закључује други круг консултација.

У складу са смерницама Европске комисије, структурне реформе у оквиру ЕРП 2018-2020. 

организованe су у девет кључних области: управљање јавним финансијама, реформа тржишта енергије и транспорта, секторски развој, пословни амбијент и борба против сиве економије, истраживање, развој и иновације и дигитална економија, трговинске реформе, образовање и вештине, запосленост и тржиште рада, социјално укључивање, смањење сиромаштва и једнаке могућности.

EРП је документ који Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, изрaђуje нa гoдишњeм нивoу у циљу успостављања платформе за ефикасније фискално планирање и коoрдинацију економских политика. Кроз конкретне приоритетне структурне реформе, које су саставни део ЕРП и имају дефинисан прецизан временски оквир, ефекте и буџет, подржава се макро-фискални оквир, отклањају препреке привредном расту и повећавa конкурентност националне економије.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза