Буџетски корисници – остало

Прилог 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу
Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 45 од 21. јуна 2019. год.)
План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2018. годину, 31. март 2017. године
Упутство за увођење родно одговорног буџетирања за 2020. годину
План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2019. годину
Упутство за увођење родно одговорног буџетирања за 2019. годину
Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у септембру 2020. године)
Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у јулу 2020. године)
Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у новембру 2019. године)
Упутство за израду програмског буџета, октобар 2019.
Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa, април 2017.
План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2017. годину, 31. март 2016. године

Упутство за припрему буџета за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

Упутство за припрему буџета
Лимити 2020-2022. година
Инструкција за обезбеђивање износа суфинасирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније
Прилог 1 - Планирана средства за плате
Прилог 2а - Образац КИ
Прилог 2б - Образац КР
Прилог 2ц - Обрзац КФ
Прилог 3а и 3б - Пројектни зајмови и донације
Прилог 4 - ИПА 2013 - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета
Прилог 5 - АПВ
Прилог 6 - АП КиМ
Прилог 7 - Маркице
Прилог 8 - Агенције
Прилог 9 - Комисије и уговори

Сличне теме

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

Упутство за припрему буџета за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину