Нацрт закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом

Извештај о спроведеној јавној расправи
Закључак Одбора за привреду и финансије
Програм Јавне расправе о Нацрту закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
Образложење Нацрта закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
Образац за коментаре - Нацрт закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом

Сличне теме

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025