Нацрт закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунама закона о финансирању политичких активности
Закључак Одбора за привреду и финансије
Програм јавне расправе
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности
Образложење
Образац за коментаре

Сличне теме

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025