Нацрт закона о фискализацији

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о фискализацији
Закључак Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије 05 Број: 011-8638/2020 од 2. новембра 2020. године са Програмом јавне расправе о Нацрту закона о фискализацији
Програм јавне расправе
Нацрт закона о фискализацији
Образложење
Изјава о оствареној сарадњи, односно прибављању мишљења од органа, организација и тела
Образац изјаве о усклађености са прописима Европске уније
Изјава о усклађености са годишњим планом рада Владе
Образац изјаве о усклађености са стратешким документом Владе
Преглед извршних прописа за спровођење Закона о фискализацији
Извештај са јавне расправе

Сличне теме

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025