Нацрт Закона о алтернативним инвестиционим фондовима

Закључак Одбора за привреду и финансије
Програм јавне расправе
Нацрт Закона о алтернативним инвестиционим фондовима
Образложење
Образац за коментаре
Извештај о спроведеној јавној расправи
Коментари и сугестије

Сличне теме

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025