Јавна расправа о Нацрту закона о играма на срећу

Извештај о спроведеној јавној расправи
Позив за учешће у јавној расправи
Нацрт закона о играма на срећу
Образложење
Образац за примедбе
Закључак
Закључак о измени закључка
Програм јавне расправе
Програм о изменама програма јавне расправе

Сличне теме

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025