Čitaj mi

Vujović: Zamrzavanje imovine terorista, finansijera i pomagača

“Cilj zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma je unapređenje borbe protiv terorizma ustanovljavanjem sistema preventivnih i represivnih mera protiv finasiranja terorizma i ograničavanje teroristima i njihovim finansijerima raspolaganje imovinom”, rekao je ministar finansija Dušan Vujović obrazlažući set zakona koje je Ministarstvo finansija predložilo na usvajanje Skupštini Srbije. On je dodao da Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma predviđa zamrzavanje imovine onima koji se nađu na listama terorista, njihovih finansijera i pomagača.

Ministar je objasnio da ovaj zakon poštuje sve obaveze prema UN i Savetu Evrope i svim drugim važećim međunarodnim zakonima. On je rekao da će Srbija, u sladu sa svojim međunarodnim obavezama, unaprediti borbu protiv terorizma i kroz preventivne i represivne mere protiv njegovog finansiranja.

Ministar je rekao da će listu utvrditi vlada na osnovu tri izvora informacija. Jedan izvor je, dodao je, sistem UN, drugi su informacije od domaćih nadležnih organa i treće su moguće informacije od drugih država.

Dodao je da je reč o privremenom ograničavanju raspolaganje imovine dok se ne sprovodu svi drugi zakonom utvrđenim postupci.

Govoreći o izmenama carinskog zakona, Vujović navodi da je glavna novina uvođenje novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema koji bi omogućio Srbiji da olakša sprovođenje tranzitnog postupka roba, što je preduslov pristupanja Konvenciji o zajedničkom tranzitu.

“Imajući u vidu naše planove da se efikasno uključimo u sistem evropskih magistrala – putnih i železničkih, presudno je da zakonom imamo regulisane uslove tranzita. Nisu samo spore pruge i putevi razlog kasnjenja nego i procedure na granici. Ovo je preduslov da se Srbija u to uključi”, kaže ministar.

Vujović je rekao da je izmenama tog zakona omogućeno da se na lakše carinske prekršaje primenjuje Zakon o prekršajima. Prema njegovi rečima, izmene Carinskog zakona omogućavaju dalje usaglašavanje sa carinskim zakonima EU, a novina je uvođenje prihvatanja ne samo bankarske garancije nego i drugih oblika obezbeđivanja carinskog duga.

Govoreći o potvrđivanju Sporazuma o zajmu sa KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, u iznosu do 15 miliona evra za projekat “Energetske efikasnosti u javnim objektima”, Vujović kaže da je projekat energetske efikasnosti u javnim objektima masovno sporovođen u velikom broju zemalja gde su, malim ulaganjima, ostvarene ogromne uštede u školama, muzejima i javnim zgradama uopšte.

izvor Tanjug

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt