Čitaj mi

Uskoro nov Nacrt zakona o sprečavanju pranja novca

Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Oliver Bogavac najavio je danas, na redovnoj konferenciji za novinare koju organizuje Ministarstvo finansija, donošenje novog Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca.

“Nov zakon će u potunosti biti u saglasnosti sa konvencijama, koje je naša zemlja, kao punopravni član Ujedinjenih nacija, ratifikovala u prethodnom periodu”, rekao je Bogavac.

Govoreći o glavnim izmenama u

novom Zakonu on je naglasio da će

krivično delo pranja novca biti uneto u nov krivični zakonik, kao i da će obveznici biti u obavezi da, za potrebe Uprave, vode evidenciju svih bezgotovinskih transakcija. Bogavac je dodao i da će, prema novom Nacrtu zakona, kockarnice i kladionice biti u obavezi da prijave Upravi za sprečavanje pranja novca svakog ko se kladi ili dobije hiljadu evra.

«Bitna izmena je i da Uprava, u slučaju da postoji sumnja o pranju novca kod pravnog ili fizičkog lica, dobija pravo da privremeno zaustavi transakciju na 72 sata, kako bi izvršila proveru», rekao je Bogavac.

On je dodao i da će donošenjem novog zakona Uprava u potpunosti ispuniti akcioni plan za pridruživanje Evropskoj uniji.

Lidija Smiljanić, pomoćnik ministra u Sektoru za deviznu inspekciju, istakla je da je u prethodnih šest meseci, tj. od marta do septembra 2004. godine, objavljen inspekcijski nadzor kod 656 subjekata. Na osnovu tih kontrola podneto je 363 prekršajne prijave, a utvrđeno je i da tokom izvoza robe i usluga nije naplaćeno 13,4 miliona evra.

Ona je dodala da je u prekršajnom postupku, koji se vodi u prvom stepenu, Sektor za deviznu inspekciju primio 528 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

«Uprava carina je privremeno oduzela 6,3 miliona evra od fizičkih lica, koja nisu prijavila iznos novca koji nose sa sobom», rekla

je Lidija Smiljanić i dodala da je Sektor za deviznu inspekciju, za ovih šest meseci, doneo 6.838 rešenja.

Ona je rekla i da je, saglasno primenama procesnog Zakona o prekršajima, od fizičkih lica, koja su bila u prekršajnom postupku, oduzeto preko pet miliona evra i preneto u budzet 15 miliona evra.

Sekretar Ministarstva finansija Vesna Kovač istakla je da je u periodu od januara do septembra 2004. godine, budzetska inspekcija izvršila kontrolu 52 korisnika budzeta, prilikom čega su kod 86,8

posto kontrolisanih obveznika pronađene nepravilnosti.

«Rezultat ovakvih kontrola je podnošenje pet krivičnih prijava, i to za dva

lica pod sumnjom da su počinili krivično delo zloupotrebe službenog položaja i nesavesnog rada u službi i protiv tri lica pod sumnjom da

su počinili krivično delo nesavesnog rada u službi», objasnila je Kovač.

Ona je dodala da su zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka podneti

protiv 23 lica, dok su krivične prijave podnete protiv tri lica u MUP-u i dva odgovorna lica iz

Zdravstvenog centra

«Sremska Mitrovica».

Nepravilnosti, koje su utvrđene kod kontrolisanih budzetski korisnika, u proteklom periodu, uglavnom se odnose na kršenje Zakona o budzetskom sistemu, kao i kršenje odredaba Zakona o javnim nabavkama.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt