Čitaj mi

Tri godine preobražaja srpskih javnih finansija

Danas je u Vladi Republike Srbije održana pres-konferencija Ministarstva finansija i ekonomije na temu “Tri godine preobražaja srpskih javnih finansija”. Predstavnicima medija, ambasada, sindikata i drugim gostima predstavljena je i istoimena knjiga kao i CD. Prisutnima su podeljeni i plakati poreske kampanje, kao i dobro prepoznatljive šolje „Porez“. Poseban kuriozitet predstavlja svrstavanje grafičkog rešenja iz poreske kampanje u čuvenu knjigu svetskih „brendova“ autora Volija Olinsa.

Pre podnošenja izveštaja o postignutim rezultatima , ministar Đelić je posebno predstavio svakog od svojih saradnika koji su činili njegov tim u protekle tri godine.

To su: zamenik ministra finansija do marta 2003. godine dr Dejan Popović, sekretar Ministarstva Aleksandra Drecun, pomoćnik ministra za Trezor Mažid Pajić, pomoćnik ministra za sistem javnih finansija i budzetsku politiku Miodrag Pavlović, direktor Poreske uprave Marija Drča Ugren, pomoćnik ministra za carinski sistem Mirjana Simić, pomoćnik ministra za makroekonomske i fiskalne analize Janko Guzijan, pomoćnik ministra za finansijski sistem Katarina Veljović, pomoćnik ministra za deviznu inspekciju Dobrivoje Ilić, pomoćnik ministra za budzetsku inspekciju i reviziju Dušan Milićević, direktor Uprave za javna plaćanja Živko Nešić, direktor Agencije za duvan Vladan Begović, specijalni savetnik za restrukturiranje javnih preduzeća Vojislav Kandić.

Današnjoj prezentaciji rada prisustvovala je i Kori Udovički, specijalni savetnik ministra do imenovanja na mesto ministra rudarstva i energetike. Gospođa Udovički je iznela svoje utiske o odličnoj saradnji sa ministrom Đelićem i složenosti posla sa kojim se svakodnevno suočavaju zaposleni u Ministarstvu.

Iako danas odsutni, deo tima ministra Đelića čine i: njegov zamenik Milica Bisić, pomoćnik ministra za imovinsko pravne poslove Budimir Lončar, rukovodilac Uprave za sprečavanje pranja novca Oliver Bogavac, direktor Uprave carina Aleksandar Krstić, direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović, specijalni savetnik za poresku reformu Nikola Gruevski, pomoćnik ministra za izvršenje budzeta Mila Jezdimirović i u svoje vreme pomoćnik ministra za fiskalni sistem Rada Maruška Lukovac.

Đelić je na konferenciji za novinare ocenio da je Srbija devedesetih godina doživela najveći ekonomski sunovrat XX veka zbog javnih finansija koje su bile netransparentne, nepravične i nepredvidive. On je ponovio da državna kasa, koja je početkom 2001. godine bila prazna, sada raspolaže sa približno 650 miliona evra, od čega je 200 miliona evra u takozvanoj tvrdoj valuti, a 450 miliona evra u dinarima.

On je naveo da je bruto društveni proizvod, koji je 2000. godine iznosio 9 milijardi dolara, početkom ove godine dostigao nivo od 20 milijardi dolara, da je tokom protekle tri godine starim deviznim štedišama isplaćeno 525 miliona evra, a inostranim poveriocima 225 miliona evra, i istakao da se isplata socijalnih prinadležnosti obavlja bez kašnjenja.

Ministar je podsetio na to da je inflacija sa 113 odsto, koliko je iznosila pre tri godine, svedena na 7,8 odsto, dok su najviše prosečne plate sa 40 evra porasle na oko 200 evra, kao i da je Srbija sa 1,3 milijarde dolara direktnih stranih investicija postala rekorder na Balkanu po visini inostranih ulaganja.

Đelić je naglasio da je u poslednje tri godine pokrenuta najdublja institucionalna reforma javnih finansija Srbije od Drugog svetskog rata, koja je dobila odlične ocene međunarodne javnosti, i dodao da je za to vreme usvojeno 50 zakona i 166 podzakonskih akata. On je ponovio da se javne finansije baziraju na četiri sistemska zakona -Zakona o budzetskom sistemu (usvojen u februaru 2002. godine), Zakonu o javnim nabavkama (jul 2002. godine), Zakon o poreskon postupku i poreskoj administraciji (novembar 2002. godine) i Carinskom zakonu (jul 2003. godine). Prema njegovim rečima, Ministarstvo je pripremilo niz predloga i nacrta zakona koji se ostavljaju na upotrebu budućim članovima Ministarstva. Među zakonima koji su prošli javnu i stručnu raspravu su i zakoni o porezu na dodatu vrednost, o konfliktu interesa, osiguranju, o javnom dugu, denacionalizaciji i drugi.

Đelić je objasnio da je poreski sistem pojednostavljen na taj način što je značajan broj nameta ukinut, ili su poreske stope smanjene na najniže evropske nivoe, tako da Srbija danas u odnosu na ostale evropske zemlje ima najniži porez na dohodak građana i na dobit preduzeća. S druge strane, kako je naveo ministar, porast javnih prihoda, takođe, predstavlja posledicu suzbijanja šverca i poreske utaje. Prema procenama Svetske banke, učešće sive ekonomije u bruto društvenom proizvodu u Srbiji iznosi oko 30 odsto, naveo je Đelić i dodao da naša zemlja sada ima poresko opterećenje uporedivo sa zemljama u okruženju, kao i da je prema javnoj potrošnji i budzetskom deficitu u proseku tranzicionih zemalja, odnosno naših suseda.

Plate u javnim preduzećima približile su se proseku zarada u privredi, a učešće spoljnog duga u bruto domaćem proizvodu opalo je za više od 2,5 puta zahvaljujući otpisu i reprogramu, podsetio je ministar finansija. On je dodao da je od pristupanja Srbije Antikorupcijskoj inicijativi Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope u oktobru 2001. godine, Ministarstvo finansija i ekonomije bilo važan činilac u borbi protiv korupcije i inicijator konstituisanja vladinog Saveta za borbu protiv korupcije, kao i da je u okviru sekretarijata Ministarstva formirano odeljenje za evropske integracije koje koordinira procese usklađivanja ekonomskog i pravnog sistema zemlje iz nadležnosti Ministarstva sa Evropskom unijom.

Ministar Đelić je na kraju izlaganja o rezultatima rada Ministarstva u protekle tri godine istakao da bi u narednom periodu trebalo što pre sprovesti treći talas reformi javnih finansija, pojačati decentralizaciju javnih finansija, ali i njihovu kontrolu, racionalizovati javnu potrošnju, rešiti preostala dužnička pitanja, dalje sprovoditi profesionalizaciju i poboljšanje usluga službi, kao i nastaviti sa restrukturiranjem javnih preduzeća i pristupiti privatizaciji tamo gde je ona u nacionalnom interesu.

Sutra će biti održan susret ministra Đelića sa zaposlenima.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt