Čitaj mi

Vujović: Poslovanje javnih preduzeća pod jačom kontrolom države

“Izmene Zakona o javnom dugu koji se trenutno razmatra u parlamentu omogućiće da država više ne daje garancije za kredite za potrebe tekuće likvidnosti javnim preduzećima”, rekao je m inistar finansija Dušan Vujović gostujući na RTS-u.

Ministar je objasnio da će se, zahvaljujući ovim izmenama, prestati sa praksom da javno preduzeće zbog nemogućnosti naplate svojih potraživanja, uzme kredit, da se zatim taj kredit ne vrati, a da se onda aktivira garancija koju je država dala, isplatom sredstva iz budzeta za pokriće tog kredita.

Vujović je dodao da su u Zakonu o budzetu već ranije postavljena neka ograničenja, a ovim je dodatno sprečeno da se novac koristi za održavanje tekuće likvidnosti u javnim preduzećima.

„I dalje ostaju garancije za dugoročne zajmove, odnosno mogućnost da se preduzećima, poput EPS-a i Železnica izdaju garancije za one kredite koji se odnose na organizaciono restruktiriranje i prilagođavanje

evropskim i svetskim standardima, rekonstrukciju voznog parka, infrastrukture u Železnici“, objasnio je ministar.

On je naglasio da je sa ovim paketom finansijskih zakona o kojima se raspravlja u parlamentu radi na daljoj konsolidaciji države i njenih resursa.

Prema njegovim rečima, druga revizija aranžamana je pripremljena, a dobar deo dogovorene strategije sa Međunarodnim monetarnom fondom (MMF) se rešava: da vidimo gde se nalazimo sa zaposlenima, sa troškovima, sa procenom finansijskih resursa države, sa javnim dugom, kako koristimo javne resurse kao što su javne nabavke.

Vujović je rekao i da su su se u okviru fiskalne konsolidacije, stvorili uslovi da se izvrši delimična korekcija plata i penzija.

“Program koji smo dogovorili u oktobru, pa objavili u novembru 2014. godine faktički je napravljen zbog toga da bi se stvorila osnova za povećanje plata i penzija. Mi smatramo da su se, posle godinu dana od uvođenja ovog smanjenja, stvorili uslovi da izvršimo delimičnu korekciju. Premijer je to obećao

i mi nastavljamo da radimo na tome. Nakon odlaska ove misije, krajem avgusta, znaćemo šta možemo konkretno da ponudimo“, rekao je Vujović.

„Deo penzija je smanjen u ukupnoj masi za oko 5,8 ili šest odsto, plate za oko 10 odsto, i tu su postojali izuzeci od pravila. Mi smo uspeli da uštedimo značajan iznos, koji nam je omogućio da ove godine ostvarimo fantastične rezultate. Imamo deficit manji od jedan odsto, što nas svrstava u pet odsto najuspešnijih zemalja u Evropi. Da bi građanima odali priznanje i da nagradimo njihovo aktivno sudelovanje, namera nam je da delimično izvršimo korekciju“, rekao je Vujović.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

Paris Club approved official write-off of Serbia’s debt